KASTEN YARALAMA SUÇU NEDİR ?

KASTEN YARALAMA SUÇU NEDİR ?

  1. Genel olarak

     Kasten yaralama, bilerek ve isteyerek başkasının vücuduna acı verilmesi veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olunmasıdır.

Kasten yaralama suçunun hukuksal konusunu, beden tamlığı (= vücut bütünlüğü, dokunulmazlığı) hakkı oluşturmaktadır. Bu hak, kişinin beden ve ruh sağlığının korunmasını içerir. Ancak beden tamlığından anlaşılması gereken, yalnızca beden ve ruh sağlığı değil, aynı zamanda yaşam varlığının dışında kalan ve insanın bedeninde yer alan diğer her çeşit varlığın (örneğin güzellik) bütünlüğüdür. Suçun hukuksal konusu beden tamlığı olmakla birlikte, aslında hukuksal konu toplumsal niteliklidir. Zira medeni toplumlarda Devlet insanların herhangi bir saldırıya maruz kalmalarını önlemekle yükümlüdür.

  1. Suçun Unsurları
  2. Suçun Maddi Unsurları
  3. Fail ve Mağdur

       Kasten yaralama suçu, genel bir suçtur. Herkes bu suçun faili olabilir. Ancak ihmali davranışla işlenen kasten yaralama suçu bakımından failin sonucun önlenmesi bakımından belli bir icra davranışta bulunma yükümlülüğü altında olan kişi olması gerekir.

Bu suç ancak başka bir insana karşı işlenebilir. Bir insanın kendisini yaralaması suç değildir. Mağdur bakımından özel bir durum söz konusu değildir. Herkes bu suçun mağduru olabilir. Cenin ana rahminden ayrılıp bağımsız bir varlık haline gelinceye kadar bu suçun mağduru olmaz.

Bir kimse kendisini kasten yaralarsa suç oluşmaz. Ancak bu suç dolaylı failli (TCK m. 37/2) yoluyla işlenebilir. Örneğin failin aldatma yoluyla mağdurun kendisini yaralamasına neden olmasında olduğu gibi.

  1. Suçun maddi konusu

      Bu suçun maddi konusunu canlı bir insan bedeni oluşturur. Ölmüş kişilere karşı bu suç işlenemez.

Yaşayan bir insan bedeninden ayrılmış vücut parçaları, ayrılma anından başlayarak bu suçun konusuna girmez.

  1. Eylem

        Kasten yaralama suçu, serbest hareketli suçtur. Bu suçun hareket öğesini, kişinin vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan herhangi bir hareket oluşturur. Örneğin birisine tokat atmak, itmek, onun burnunu kırmak, ruhsal yönden etkileyecek biçimde saçını rızası dışında kesmek ya da akıl hastası olmasına veya kalp çarpıntısı geçirmesine neden olmak gibi.

Yaralama suçu, cebirle işlenebileceği gibi başka araçlarla da işlenebilir. Örneğin bir kimsenin çayına sağlığını bozucu madde katılması ya da berberin, uykuda olan bir kişinin saçını kesmesinde olduğu gibi.

Kasten yaralama suçu icra hareketle işlenebileceği gibi ihmali hareketle de işlenebilir. Ancak bunun için kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşulların oluşması gerekir (TCK m. 81). Buna göre, ihmalinin icra davranışa eşdeğer olması gerekir.  İhmali ve icra davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için a) kişinin belli bir icra bir davranışta bulunmak hususunda yasal düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması, b) önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının vücut dokunulmazlığı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması gerekir (TCK m. 83/2).

Kasten yaralama suçu sonuçlu (= maddi) bir suçtur. Bu suçun oluşabilmesi için yapılan hareketin kişinin vücuduna acı vermesi veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olması gerekir. Suçun oluşması için bu sonuçlardan birinin gerçekleşmesi yeterlidir. Bu sonuçlardan “algılama yeteneğinin bozulmasının” suçun sonucu nedeniyle ağırlaşmış şekli olmayıp temel şekli kapsamında olduğuna dikkat etmek gerekir.

 

Yorum Yap

Arayın