TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ NELERDİR ?

TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ NELERDİR ?

TCK’nin 89/2. Maddesinde öngörülenler:

 • Eylemin mağdurum duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olması (TCK m.89/2-a)
 • Eylemin mağdurun vücudunda kemik kırılmasına neden olması (TCK m.89/2-b)
 • Eylemin mağdurun konuşmasında sürekli zorluğa neden olmazsa (TCK m.89/2-c)
 • Eylemin mağdurun yüzünde sabit ize neden olması (TCK m.89/2-d)
 • Eylemin mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olması (TCK m.89/2-e)
 • Eylemin gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olması (TCK m.89/2-f)

TCK’nin 89/3. Maddesinde öngörülenler:

 • Eylemin mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata- girmesine neden olması (TCK m.89/3-a)
 • Eylemin mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine neden olması (TCK m.89/3-b)
 • Eylemin mağdurum konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına neden olması (TCK m.89/3-c)
 • Eylemin mağdurun yüzünün sürekli değişikliğine neden olması (TCK m. 89/3-d)
 • Eylemin gebe bir kadının çocuğunun düşmesine neden olması (TCK m. 89/3-e)

 

TCK’nin 89/4. Maddesinde öngörülenler:

 • Eylemin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması (TCK m. 89/4)

 

Yorum Yap

Arayın