Yararlı Bilgiler

UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR NELERDİR ?

UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR NELERDİR ?   5271 sayılı kanunun 253. maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçlarda, şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur.   – Suça sürüklenen çocuklar bakımından mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla […]
Devamını Oku

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA SÜRELER

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA SÜRELER MADDE KONU SÜRE 6 Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilen dilekçelerin Danıştay’a veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına gönderilme süresi ÜÇ GÜN 6 Herhangi bir sebeple harcı […]
Devamını Oku

İCRA İFLAS KANUNDA SÜRELER

İCRA İFLAS KANUNDA SÜRELER MADDE KONU SÜRE 7 devlet aleyhine tazminat davası açma süresi öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl, herhalde fiilin vuku bulduğu tarihten itibaren 10 YIL 8/A Elektronik ortamda yapılan işlemlerde bitiş süresi GÜN SONU 9 Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paraların banka hesabına yatırılmak üzere icra veya […]
Devamını Oku

HUKUK MUHAKEMELERİNDE SÜRELER

MADDE KONU SÜRELER 20 Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli […]
Devamını Oku

ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ NELERDİR?

ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ NELERDİR? *** Çekişmesiz yargı, hukukun, mahkemelerce, aşağıdaki üç ölçütten birine veya birkaçına göre bu yargıya giren işlere uygulanmasıdır: a-) İlgililer arasında uyuşmazlık olmayan haller b-) İlgililerin, ileri sürülebileceği herhangi bir hakkının bulunmadığı haller c-) Hakimin resen harekete geçtiği haller *** Çekişmesiz yargıda eğer özel bir düzenleme bulunmuyorsa, görevli mahkeme kural olarak sulh […]
Devamını Oku

Arayın