Makaleler

KASTEN YARALAMA SUÇU NEDİR ?

KASTEN YARALAMA SUÇU NEDİR ? Genel olarak      Kasten yaralama, bilerek ve isteyerek başkasının vücuduna acı verilmesi veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olunmasıdır. Kasten yaralama suçunun hukuksal konusunu, beden tamlığı (= vücut bütünlüğü, dokunulmazlığı) hakkı oluşturmaktadır. Bu hak, kişinin beden ve ruh sağlığının korunmasını içerir. Ancak beden tamlığından anlaşılması gereken, yalnızca beden […]
Devamını Oku

İŞKENCE SUÇU NEDİR ?

İŞKENCE SUÇU NEDİR ? Genel Olarak       İşkence, bir kamu görevlisi tarafından, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak hareketlerin yapılmasıdır (TCK m. 94/1).       “İşkence” ve “işkence suçu” kavramaları tam olarak örtüşmez. İşkence kavramı tarihi ve politik bir anlama sahiptir. […]
Devamını Oku

 TAKSİRLE YARALAMA SUÇU NEDİR ?

 TAKSİRLE YARALAMA SUÇU NEDİR ? Genel Olarak Taksirle yaralama, failin objektif özen yükümlülüğüne aykırı davranarak başkasının vücuduna acı vermesi veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmasıdır. Taksirle yaralama suçunun hukuksal konusunu beden (vücut bütünlüğü) tamlığı hakkı oluşturur. Suçun Unsurları Suçun Maddi Unsurları Fail ve Mağdur Taksirle yaralama suçu, genel bir suçtur. Herkes bu […]
Devamını Oku

İNSAN ÜZERİNDE DENEY SUÇU NEDİR?

İNSAN ÜZERİNDE DENEY SUÇU NEDİR? İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapılması (TCK m.90/1) veya rıza olmaksızın hasta insanlar üzerinde yapılan tedavi amaçlı deneme yapılması (TCK m.90/4) bağımsız birer suç olarak cezalandırılmaktadır. “Deney” bilimsel bir gerçeği ortaya çıkarmak veya bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlemdir. Deney teriminden anlaşılması gereken bilimsel çalışmanın ilk aşamalarıdır. Deneyi diğer tıbbi […]
Devamını Oku

İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU NEDİR ?

İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU NEDİR ? Genel olarak       İntihara yönlendirme suçu, genel olarak bir başkasının intihar etmesinde Yasa’nın aradığı biçimde itici güç oluşturmaktadır (TCY m. 84/1). İntihar, bu kimsenin kendi yaşamına son vermesidir. Yani, bireyin kendisini öldürmesidir. İntihar etmek veya intihara teşebbüs olgusu, hukukumuzda suç değildir. Başka bir deyişle, Türk hukukunda kişinin kendisini öldürmeye kalkışması […]
Devamını Oku

ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ SUÇU NEDİR?

ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ SUÇU NEDİR? Türk hukukunda hukuka aykırı olarak canlı bir insandan organ ve doku alınması; ölüden organ ve doku alınması, organ veya dokuyu satın alma, satma, satılmasına aracılık etme, organ veya doku saklama, nakletme ve aşılama ile organ veya doku teminine yönelik ilan veya reklam verme veya yayınlama eylemleri bağımsız birer suç […]
Devamını Oku

TERK SUÇU NEDİR?

TERK SUÇU NEDİR? Genel Olarak Terk suçu, yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline bırakmaktır (TCK m. 97/1) Terk olgusu başlı başına bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Terk suçunun hukuksal konusunu “kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma […]
Devamını Oku

TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ NELERDİR ?

TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ NELERDİR ? TCK’nin 89/2. Maddesinde öngörülenler: Eylemin mağdurum duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olması (TCK m.89/2-a) Eylemin mağdurun vücudunda kemik kırılmasına neden olması (TCK m.89/2-b) Eylemin mağdurun konuşmasında sürekli zorluğa neden olmazsa (TCK m.89/2-c) Eylemin mağdurun yüzünde sabit ize neden olması (TCK m.89/2-d) Eylemin mağdurun yaşamını tehlikeye […]
Devamını Oku

İHMALİ DAVRANIŞLA KASTEN ÖLDÜRME SUÇU NEDİR ?

İHMALİ DAVRANIŞLA KASTEN ÖLDÜRME SUÇU NEDİR ? Genel Olarak       İhmali davranışla kasten öldürme, kişinin hukuksal olarak yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı yapmaması nedeniyle ölüm sonucunun doğmasına neden olmasıdır (TCK m. 83/1). Suçun hukuksal konusunu “yaşam hakkı” oluşturmaktadır. Bu konuda icrai davranışla kasten öldürme suçunda anlatılan esaslar geçerlidir. Suçun Unsurları Suçun Maddi Unsurları Fail […]
Devamını Oku

İŞKENCE SUÇU İLE ZOR KULLANMA YETKİSİNİNE İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI SUÇUNUN FARKI NEDİR?

  İŞKENCE SUÇU İLE ZOR KULLANMA YETKİSİNİNE İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI SUÇUNUN FARKI NEDİR?    “İşkence suçu” ile “zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suçu “nu (TCY m. 256) birbirine karıştırmamak gerekir: İşkence suçunun oluşabilmesi için kamu görevlisinin mutlaka zor kullanmak yetkisine sahip olması gerekmez. Buna karşın zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suçunun oluşabilmesi için […]
Devamını Oku

Arayın