Kanunlar

Türk Ceza Kanunu (TCK)

Türk Ceza Kanunu (TCK) Kanun No:5237 Kabul Tarihi:26.09.2004 R.G. Tarihi:12.10.2004 R.G. No:25611 Türk Ceza Kanunu KANUN NO: 5237 Kabul Tarihi: 26.09.2004 RGT: 12.10.2004 RG NO: 25611 BİRİNCİ KİTAP : Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM : Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM : Temel İlkeler ve Tanımlar Ceza Kanununun amacı (YÜR. TAR.: 01.06.2005) MADDE 1 […]
Devamını Oku

Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Kanun No:6356 Kabul Tarihi:18.10.2012 R.G. Tarihi:07.11.2012 R.G. No:28460 Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu KANUN NO: 6356 Kabul Tarihi: 18.10.2012 RGT: 07.11.2012 RG NO: 28460 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma […]
Devamını Oku

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kanun No:6698 Kabul Tarihi:24.03.2016 R.G. Tarihi:07.04.2016 R.G. No:29677 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVVK) Kanun No. 6698 Kabul Tarihi: 24.03.2016 RGT: 07.04.2016 RG NO: 29677 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak […]
Devamını Oku

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kanun No:5607 Kabul Tarihi:21.03.2007 R.G. Tarihi:31.03.2007 R.G. No:26479 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kanun No: 5607 Kabul Tarihi: 21.03.2007 RGT: 31.03.2007 RG NO: 26479 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir. Tanımlar MADDE 2 – […]
Devamını Oku

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kanun No:6331 Kabul Tarihi:20.06.2012 R.G. Tarihi:30.06.2012 R.G. No:28339 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kanun No: 6331 Kabul Tarihi: 20.06.2012 RGT: 30.06.2012 RG NO: 28339 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç (YÜR. TAR.: 30.12.2012) MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık […]
Devamını Oku

İdari Yargılama Usulü Kanunu

İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) Kanun No:2577 Kabul Tarihi:06.01.1982 R.G. Tarihi:20.01.1982 R.G. No:17580 İdari Yargılama Usulü Kanunu KANUN NO: 2577 Kabul Tarihi: 06.01.1982 RGT: 20.01.1982 RG NO: 17580 BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Esaslar Kapsam ve nitelik Madde 1 – 1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen […]
Devamını Oku

İcra ve İflas Kanunu

İcra ve İflas Kanunu (İİK) Kanun No:2004 Kabul Tarihi:09.06.1932 R.G. Tarihi:19.06.1932 R.G. No:2128 İcra ve İflas Kanunu KANUN NO: 2004 Kabul Tarihi: 09.06.1932 RGT: 19.06.1932 RG NO: 2128 BİRİNCİ BAP: Teşkilat ve muhtelif hükümler İcra daireleri: Madde 1 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 05.07.2012 RG NO: 28344 KANUN NO: 6352/1) (KOD 3) (KOD 2) (KOD 1) […]
Devamını Oku

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) (YÜR. TAR.: 01.10.2011) Kanun No:6100 Kabul Tarihi:12.01.2011 R.G. Tarihi:04.02.2011 R.G. No:27836 Hukuk Muhakemeleri Kanunu (YÜR. TAR.: 01.10.2011) KANUN NO: 6100 Kabul Tarihi: 12.01.2011 RGT: 04.02.2011 RG NO: 27836 BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi BİRİNCİ AYIRIM: Görev Görevin belirlenmesi ve niteliği MADDE 1 – (1) […]
Devamını Oku

Ceza Muhakemesi Kanunu

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) (YÜR. TAR.: 01.06.2005) Kanun No:5271 Kabul Tarihi:04.12.2004 R.G. Tarihi:17.12.2004 R.G. No:25673 Ceza Muhakemesi Kanunu KANUN NO: 5271 Kabul Tarihi: 04.12.2004 RGT: 17.12.2004 RG NO: 25673 BİRİNCİ KİTAP: Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM: Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki BİRİNCİ BÖLÜM: Kapsam ve Tanımlar Kanunun kapsamı MADDE 1 – (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin […]
Devamını Oku

BİLİRKİŞİLİK KANUNU

Bilirkişilik Kanunu Kanun No:6754 Kabul Tarihi:03.11.2016 R.G. Tarihi:24.11.2016 R.G. No:29898 Bilirkişilik Kanunu Kanun No. 6754 Kabul Tarihi: 03.11.2016 RGT: 24.11.2016 RG NO: 29898 BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkişilik için etkin ve verimli bir […]
Devamını Oku

Arayın