Dilekçe Yazışma Örnekleri

ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ

DİYARBAKIR… ASLİYE TİCARET /HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE     İSTEM SAHİBİ                               :   TC KİMLİK NUMARASI             :   ADRES                                              :   VEKİLİ                                             : Av.Doğan İPEK-Elazığ Cad.Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR   KONU                                               : Zayi Belgesi Verilmesi İstemimizden İbarettir.   AÇIKLAMALAR                            :   1-) Müvekkilimiz … A.Ş. … sektöründe faaliyet göstermekte olup, […]
Devamını Oku

YETKİYE İTİRAZ DİLEKÇESİ

DİYARBAKIR… ASLİYE TİCARET /HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE     İSTEM SAHİBİ                               :   TC KİMLİK NUMARASI             :   ADRES                                              :   VEKİLİ                                             : Av.Doğan İPEK-Elazığ Cad.Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR   KONU                                               : Yetki İtiraz   AÇIKLAMALAR                            :   1-) Müvekkilimiz, davacı tarafa ait bulunan … … … plaka numaralı aracın […]
Devamını Oku

TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

DİYARBAKIR ..AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA     DOSYA NO                                      :  …/… E.   SANIK                                               :   MÜDAFİİ                                         : Av.Doğan İPEK –Elazığ Caddesi Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR   KONU                                               : Diyarbakır …Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…/…günlü Tutuklama Kararına İtirazımızdır.   AÇIKLAMALAR                             :   1-) Müvekkilimiz; sabit yerleşim yeri sahibi olduğu […]
Devamını Oku

Mesken ihtiyacı nedeniyle tahliye ihtarı

      DİYARBAKIR …NOTERLİĞİ’ NE   İHTARNAME   İHTAR EDEN                      : VEKİLİ                                 : Av.Doğan İPEK-Elazığ Caddesi Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR İHTAR EDİLEN                  : ADRES                                  : KONU                                   : Mesken ihtiyacı nedeniyle tahliye ihtarına ilişkindir.     AÇIKLAMALAR     :   1) Müvekkilimize ait … Caddesi … Sokak … No …./….’ da bulunan taşınmazında […]
Devamını Oku

KOMŞULUK HUKUKUNA AYKIRILIK

DİYARBAKIR …NOTERLİĞİ’ NE İHTARNAME İHTAR EDEN : VEKİLİ : Av.Doğan İPEK-Elazığ Caddesi Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR İHTAR EDİLEN : ADRES : KONU : Arızalı sulama sisteminin müvekkilin bahçesine, konutuna ve eşyalarına verdiği zararın tazmini ve gerekli önlemlerin alınması hakkındadır. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimiz, …. … adresinde bulunan …… Sitesi …. Nolu […]
Devamını Oku

KİRA SÖZLEŞMESİNİN UZATILMAMASI

      DİYARBAKIR …NOTERLİĞİ’ NE   İHTARNAME   İHTAR EDEN                      : VEKİLİ                                 : Av.Doğan İPEK-Elazığ Caddesi Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR İHTAR EDİLEN                  : ADRES                                  : KONU                                   : …/ …/ … tarihinde sona erecek olan kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine/uzatılmayacağına dair ihtarnamedir.   AÇIKLAMALAR                 :   1-) …/ …/ … tarihli … yıllık […]
Devamını Oku

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ

      DİYARBAKIR …NOTERLİĞİ’ NE   İHTARNAME   İHTAR EDEN                      : VEKİLİ                                 : Av.Doğan İPEK-Elazığ Caddesi Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR İHTAR EDİLEN                  : ADRES                                  : KONU                                   : 4857 Sayılı İş Kanunun 24/II-d bendi gereğince iş sözleşmesinin feshi ve bu fesih sonucunda iş sözleşmesinden kaynaklanan ücretlerin ödenmesi istemidir.   AÇIKLAMALAR     :   […]
Devamını Oku

BEKARLIK SOYADININ KULLANILMASI TALEBİ

DİYARBAKIR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE     DAVACI                                           :   TC KİMLİK NUMARASI              :   ADRES                                              :   VEKİLİ                                             : Av.Doğan İPEK –Elazığ Caddesi Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR     DAVALI                                            :   KONU                                               :Bekarlık Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi     Talebimizdir.     AÇIKLAMALAR                            :   1-)  Müvekkilimiz,  …. …. ile olan […]
Devamını Oku

ARABULUCU BELİRLEME TUTANAĞI

ARABULUCU BELİRLEME TUTANAĞI   BAŞVURAN  : ADRESİ: İLETİŞİM: TEL:   TEL(CEP):    FAKS:            E-POSTA:   MUHATAP   : ADRESİ: İLETİŞİM:    TEL:   TEL(CEP):    FAKS: E-POSTA:   KONU            : İşçilik Alacakları   Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanunu gereğince dava şartı arabuluculuk hükümleri çerçevesinde uyuşmazlığımızın Arabuluculuk yoluyla çözümü için tarafımızdan Arabuluculu olarak  ….. sicil numaralı …………………………. belirlenmiştir. […]
Devamını Oku

AİLE İÇİ ŞİDDET NEDENİYLE TEDBİR TALEBLİ DİLEKÇE

DİYARBAKIR AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;     İSTEM SAHİBİ                               :   TC KİMLİK NUMARASI             :   ADRES                                              :   VEKİLİ                                             : Av.Doğan İPEK-Elazığ Cad.Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR   DAVALI                                            :     KONU                                               :Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği Tedbir Alınması İsteminden İbarettir.   AÇIKLAMALAR                            […]
Devamını Oku

Arayın