TAKSİRLE YARALAMA SUÇU NEDİR ?

 TAKSİRLE YARALAMA SUÇU NEDİR ?

  1. Genel Olarak

Taksirle yaralama, failin objektif özen yükümlülüğüne aykırı davranarak başkasının vücuduna acı vermesi veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmasıdır.

Taksirle yaralama suçunun hukuksal konusunu beden (vücut bütünlüğü) tamlığı hakkı oluşturur.

  1. Suçun Unsurları
    1. Suçun Maddi Unsurları
  2. Fail ve Mağdur

Taksirle yaralama suçu, genel bir suçtur. Herkes bu suçun faili olabilir. Mağdur bakımından özel bir durum söz konusu değildir. Herkes bu suçun mağduru olabilir.

  1. Suçun Maddi konusu

Bu suçun maddi konusunu “canlı insan bedeni” oluşturur. Ölmüş kişilere karşı bu suç işlenemez.

  1. Eylem

Bu suçun hareket öğesini, kişinin vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan herhangi bir davranış oluşturur. Örneğin alkollü olarak araç kullanan sürücünün yaya geçidindeki öğrenciye çarpıp onu yaralamasında olduğu gib

Yorum Yap

Arayın