BEKARLIK SOYADININ KULLANILMASI TALEBİ

DİYARBAKIR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

 

DAVACI                                           :

 

TC KİMLİK NUMARASI              :

 

ADRES                                              :

 

VEKİLİ                                             : Av.Doğan İPEK –Elazığ Caddesi Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR

 

 

DAVALI                                            :

 

KONU                                               :Bekarlık Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi     Talebimizdir.

 

 

AÇIKLAMALAR                            :

 

1-)  Müvekkilimiz,  …. …. ile olan evliliğinin …/…/… tarihinde boşanma ile son bulması üzerine, yeniden önceki soyadı olan “……” soyadını almıştır.

2-) Ancak müvekkilimiz, …. …. ile evlenmeden önce dul olduğu için, “…….” soyadı ilk eşinden kalmadır. Oysa müvekkilimin kızlık soyadı olan “……..” soyadını kullanmak istemektedir.

3-) Müvekkilimiz iş hayatında iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişiler tarafından da bekarlık soyadıyla tanınmakta ve müvekkilin söz konusu soy ismi kullanmaya devam etmekte menfaati bulunmaktadır.

4-) Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizin kızlık soyadı olan “……” soyadını  kullanabilmesi için Mahkemenize başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m. 173.

 

HUKUKİ DELİLLER         :

1-…..Aile Mahkemesi’nin …/…/… tarihli …./… E. …./… K. sayılı boşanma ilamı,

2- Nüfus kayıtları,

 

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, müvekkilimizin şu an itibariyle kullanmakta olduğu …… soyadının değiştirilerek bekarlık soyadı olan …… soyadını kullanmasına izin verilmesini vekaleten talep ederiz.

 

Davacı Vekili

AvDoğan İPEK.

Yorum Yap

Arayın