Makaleler

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU NEDİR ?

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU NEDİR ? Genel Olarak       Taksirle öldürme, failin kendisine yüklenen ödeve (objektif dikkat ve özen yükümlüğüne) aykırı davrandığı için öngörülme ve önleyebilme olanağına sahip bulunduğu halde, bir insanın ölümüne neden olmasıdır. Taksirle öldürme suçunun hukuksal konusunu “yaşam hakkı” oluşturmaktadır. Suçun Unsurları Suçun Maddi Unsuru Suçun konusu, fail ve mağdur hakkında kasten öldürme […]
Devamını Oku

YARDIM VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU NEDİR?

YARDIM VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU NEDİR? Genel Olarak Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu; yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye durum ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmemek ya da durumu derhal ilgili makamlara bildirmemektir (TCK m. 98/1) Bu suçun hukuksal konusunu […]
Devamını Oku

EZİYET SUÇU NEDİR

Eziyet suçu, kamu görevlisi olmayanlar tarafından bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine ya da aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunmasıdır. Eziyet suçu, 765 sayılı Yasa’da düzenlemeyip ilk kez 5237 sayılı yeni Yasa’da düzenlenen bir suç tipidir. Eziyet suçunun hukuksal konusunu “insan onuru” ve “vücut […]
Devamını Oku

EZİYET SUÇU İLE KÖTÜ MUAMELE SUÇUNUN FARKI NEDİR?

“Eziyet suçu” ile “kötü muamele suçu” nu (TCY m. 232) birbirine karıştırmamak gerekir: Kötü muamele suçunun mağduru ancak faille aynı konutta yaşayan bir kimse olabilir (TCY m. 232/1). Kötü muamele ifadesi yasada tanımlanmamıştır her türlü kötü muamele suçun oluşmasını olanaklı kılmak kötü muamelenin Merhamet acıma ve şefkat ile bağdaşmayacak nitelik ve bulunması gereklidir Örneğin Yarı […]
Devamını Oku

EZİYET SUÇU İLE İŞKENCE SUÇUNUN FARKI NEDİR?

“Eziyet suçu” ile “işkence suçu “nu birbirine karıştırmamak gerekir: Eziyet kamu görevlisi olmayanlar tarafından işlenen işkence niteliğindeki eylemlerdir (TCY m. 96/1). Yani her iki suç bakımından temel farklılık failin sıfatından kaynaklanmaktadır. Aynı eylemleri yapan kişi kamu görevlisi olduğunda işkence, kamu görevlisi olmayan (sivil) bir kişi olduğunda eziyet suçu oluşmaktadır. Örneğin bir çocuk bakıcısının baktığı çocuğu […]
Devamını Oku

Yağma (Gasp) Suçu Nedir?

Yağma (Gasp) Suçu Nedir? Yağma yani bir diğer deyişle gasp suçu, kişiye ait olan malın cebir ve şiddet yoluyla alınması suçudur. TCK 148. Maddesi ile 150. Madde arasında düzenlenmiştir. Gasp suçu veya yağma suçu şeklinde geçmektedir. Mağdura yapılan haksız bir fiildir. Yani ekonomik değeri yüksek olan mal ve paranın kişiden haksız yere alınmasıdır. Hırsızlık suçu […]
Devamını Oku

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Velayet

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Velayet Çocuklu olan eşler için boşanma söz konusu olduğu zaman eşler arasında bir anlaşmaya varılması gerekmektedir. Bir anlaşmaya varılmadığı zamanlar ise bu karar mahkeme tarafından alınmaktadır. Çocuğun velayeti mahkeme tarafından belirlenir. Velayet çocuğu koruma kollama, gözetim, bakım, söz hakkı, terbiye, eğitim, yerleştirme gibi hakları kapsayan bir durum olmaktadır. Çocuk üzerinde ebeveynler geniş […]
Devamını Oku

Kaçakçılık Suçu Nedir?

Kaçakçılık Suçu Nedir? Birçok suç bulunmaktadır. Bu suçlardan biri de kaçakçılık suçudur. Yurda giriş ya da çıkışı gümrüğe tabi olan bir eşyanın ülkeye gümrük işlemleri yapılmadan sokulması veya ülkeden çıkarılması olmaktadır. Devletin bazı mali hakların elde etmesinde ve eşyanın standardını tespit etmede gümrük işlemleri yardımcı olmaktadır. Bu nedenle kaçakçılık suçları kamu zararına neden olan suçlardır. […]
Devamını Oku

Tefecilik Yapma Suçu Nedir?

Tefecilik Yapma Suçu Nedir? Tefecilik suçu 5237 sayılı TCK 241. Maddesinde düzenlenmiştir. Kazanç elde etmek amacı ile bir başkasına para ödünç vermek eyleminden oluşmaktadır. Tefecilik suçu kazanç elde etmek için, belirli bir vadeye bağlı olarak, fahiş oranında bir faiz ve sistematik bir şekilde borç vermek şeklinde oluşmaktadır. Faizden para kazanma amacı ile ödünç para vermek […]
Devamını Oku

Fazla Çalışma yapan işçi ,fazla çalışma yaptığı süreyi ücret yerine ,izin olarak kullanabilir mi ?

Diyarbakır da İş Hukuku alanında faaliyet gösteren DGN Hukuk Büromuz, Bu bağlamda iş hukuku ile ilgili tüm konularda hem işçilere hem de işverenlere hukuki destek sağlamaktadır.. Diyarbakır iş hukuku avukatı arandığında bu anlamda ekibimiz uzman kadrosu ve uzun yıllara dayanan, uygulamada yer almış iş hukuku avukatları ile hizmet sağlamaktadır.İş bu makale DGN Hukuk Bürosu/Diyarbakır iş […]
Devamını Oku

Arayın