ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR ? ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI AÇARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

  • Anasayfa
  • Makaleler
  • ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR ? ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI AÇARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun m.161 f hükmüne göre ‘Eşlerden biri zina ederse,diğer eş boşanma davası açabilir’

Görüldüğü üzere cinsel sadakat evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulması sonucunda eşler için doğan yükümlülüklerinden biridir. Belki en önemlisidir.

  •                 Zina sebebiyle boşanma davasında davaya hakkı olan kadın veya kocanın,
  •                 Boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay,
  •                 Her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Zina sebebiyle boşanma davasında yer alan süreler  hak düşürücü süre olduğundan hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınmalıdır.

Başka kadınla birlikte otelde aynı odada kalmak zina sebebine dayalı olarak açılan boşanma davasının kabul edilmesi için yeterlidir.(Y2HD,19.01.2012,2010/22120,K.2012/670)

Zina sebebiyle eşini  affeden tarafın zina sebebine dayalı olarak boşanma davası açma hakkı bulunmamaktadır. (Y2HD,28.12.2011,2011/1886,K.2011/23841)

Ortak konutta bir başka  erkekle yakalanmış olma zina sebebine dayalı boşanma davasının kabulü gerekir(Y2HD,21.04.2015,2015/7518,K.2015/8179)

Zina sebebine dayalı olarak açılan boşanma davasında zina eylemi kanıtlanmış olmalıdır.

Davacı münhasıran zina (TMK. md. 161) sebebine dayanarak boşanmalarına karar verilmesini istemiştir. Davacı tanığı olarak dinlenen tarafların müşterek çocuğu 1990 doğumlu A., 2007 yılının Haziran ayında Gönen’e annesinin yanına gittiğinde, annesinin bir erkek arkadaşı olduğunu söylediğini ve bu şahsa ait fotoğrafı gösterdiğini, aynı yılın Temmuz ayında da anneannesinin, davalıyı kastederek ‘erkek arkadaşından hamile kalmış olabilir’ dediğini ifade etmiş, davalının annesi P. ise torunu A.’e böyle bir beyanının olmadığını söylemiştir. Tanık A.’in beyan ettiği Temmuz 2007 tarihinde davalının yapılan hamilelik testinde hamile olmadığı tespit edilmiştir. Bu deliller karşısında davalının zina eylemi sabit kabul edilemez. Zina eylemi kanıtlanamamıştır. Öyleyse davanın reddi gerekirken, yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (T.C YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2010 / 20768 Karar: 2011 / 20826 Karar Tarihi: 05.12.2011)

Zina Sebebiyle Boşanma Davasında Avukatın Önemi Nedir ?

Zina Sebebiyle Boşanma, evlenmekten çok daha kapsamlı bir hukuki durumdur. Boşanma davasında incelenmesi gereken ve verilecek kararda yer alacak hususların önemi, kişilerin boşanma davalarını kendilerinin takip etmesini pek mümkün kılmamaktadır. Zina sebebiyle Boşanma davaları TMK 161 hükümlerine göre yürütülür. Bu nedenle davayı açanın ya da davalının, hem aile hukuku kapsamında bilgisinin bulunması hem de HMK kapsamındaki usul kurallarını bilmesi gerekir. Örneğin, zina sebebiyle  boşanma dilekçesinde bulunması gereken bazı unsurların eksikliği halinde dava reddedilecektir. Bu nedenledir ki, zina sebebiyle boşanma davalarında avukatla temsil oldukça önemlidir.

 

Yorum Yap

Arayın