2. MAAŞ HACZİ MÜZEKKERESİ YAZILMASI TALEBİ

DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Esas No:

 

 

borçlu …….’in aşağıda belirttiğimiz çalıştığı işyerine daha önceden maaş haczi gönderilmiş ve tebliğ edilmiştir. Ancak sorumlu işyerinden bir cevap olmamıştır. İşbu sebeple aşağıda adresi yazılı işyerine 2. maaş haciz ihbarnamesi müzekkeresi yazılarak gönderilmesi saygıyla arz ve talep olunur.

 

Kurum İş Yeri Ünvanı :

İş Yeri Adres                 :

 

 

Av.Doğan İPEK

Yorum Yap

Arayın