AİLE İÇİ ŞİDDET NEDENİYLE TEDBİR TALEBLİ DİLEKÇE

DİYARBAKIR AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

 

 

İSTEM SAHİBİ                               :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                              :

 

VEKİLİ                                             : Av.Doğan İPEK-Elazığ Cad.Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR

 

DAVALI                                            :

 

 

KONU                                               :Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği Tedbir Alınması İsteminden İbarettir.

 

AÇIKLAMALAR                            :

 

1-) Müvekkilim  tarihinde evlendiği   ile aile konutu olan  adresinde ikamet etmektedir. (EK 1) Müvekkilin eşi  devlet memuru olup  hastanesi acil servisinde şoför olarak çalışmaktadır.

 

2-) Müvekkilin eşi … … müvekkilin abisi … … ile yaşadığı bir husumet nedeniyle müvekkilimin abisi ile görüşmesine engel olmaya çalışmakta ve engel olamadığı hallerde de müvekkile karşı şiddet kullanmaktadır. Yaşanan dayak olayları üzerine bir süre annesinin … … … adresinde bulunan evinde kalan müvekkil burada da eşi … tarafından rahatsız edilmekte ve müvekkilin hayatını çekilmez hale getirmektedir.

 

3-) Açıklanan sebeplerle 6284 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un 4. maddesinde yazılı tedbirlerin alınmasını sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                    : 6284 S. K. m. 4, 5.

 

HUKUKİ DELİLLER                     :

1-Nüfus kaydı,

2-Müvekkilimizin eşine dair SGK döküm kaydı

3-Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

 

 

 

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, uygun görülen tedbirlerin alınmasına, müvekkilin eşi … …’nin tedbirlere aykırı davranması halinde cezalandırılacağının ihtar edilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

 

İstemde Bulunan Vekili

Av.Doğan İPEK

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yap

Arayın