Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Velayet

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Velayet

Çocuklu olan eşler için boşanma söz konusu olduğu zaman eşler arasında bir anlaşmaya varılması gerekmektedir. Bir anlaşmaya varılmadığı zamanlar ise bu karar mahkeme tarafından alınmaktadır. Çocuğun velayeti mahkeme tarafından belirlenir. Velayet çocuğu koruma kollama, gözetim, bakım, söz hakkı, terbiye, eğitim, yerleştirme gibi hakları kapsayan bir durum olmaktadır. Çocuk üzerinde ebeveynler geniş bir hakka sahip olmaktadır. Bu hakları boşanma durumunda nasıl kullanılacağı velayet ile belli olmaktadır. Ayrılık hali gerçekleşmiş ve ortak hayata son verilmiş ise hakim, velayeti eşlerden birine vermektedir.

Çocuğun Velayeti Verilirken Dikkat Edilen Hususlar

Çocuğun velayeti konusuna baktığımız zaman yetkisi olan kişiler hakimler olmaktadır. Çocuğun velayetinin kime verileceği kararı alınırken bazı unsurlar göz önüne alınır. Bu unsurlardan esas olanı ise çocuğun menfaati olmaktadır. Hakimler velayeti belirlerken çocuğun menfaatini değerlendirmektedir. Hangi ebeveynin çocuğa daha iyi bir gelecek sağlayacağı, çocuğun ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacağı, çocuğun kimi tercih edeceği gibi unsurlar da göz önüne alınır. Bu unsurlar değerlendirerek karar verilmektedir. Hakimin göz önünde bulunduracağı bir diğer önemli unsur ise yaş olmaktadır. Çocuğun yaşı anne bakımına muhtaç olan bir yaş ise çocuğun anneden alınıp velayetin babaya verilmesi yanlış olmaktadır. Bu çocuğun kişisel gelişimini ve sağlığını zararlı olarak etkilemektedir.

Yaşa Göre Velayet Kararı

Çocuğun velayetinde çocuk eğer 0-3 yaş arasında ise anne bakım ve şefkatine muhtaç olmaktadır. Bu nedenle 3 yaşına kadarki olan çocukların velayeti anneye verilmektedir. Annenin evinin, işinin, kazandığı miktarın herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bu yaşlarda olan çocukların velayetinin anneye bırakılması hükme bağlanır. Çocuk 3-7 yaş arasında ise anneye daha az muhtaç olduğu görülmektedir. Yine de bu yaşlarda velayetin anneden alınıp babaya verilmesi istisnai bir durum olmaktadır. Anne çocuğu bakamıyor, çocuğun sağlığını kötü etkiliyor durumunda ise böyle durumlarda anneden alınıp babaya verilebilir. Bu yaşlarda hakim çocuğun menfaatini göz önüne alarak değerlendirme yapmaktadır. Çocuk 6-12 yaş arasında ise çocuğa sunulacak olan maddi imkanlar ön plana çıkmaktadır. Hangi taraf çocuğa daha iyi bir gelecek ve eğitim sağlayabilecek ise hakim o tarafı tercih etmektedir. Çocuğun velayeti karar verilir iken çocuk bir pedagog ile görüşür. Bu görüşmeden çocuğun hangi tarafı da istediği sorulmaktadır. Ancak hakim çocuğun isteği doğrultusunda değil çocuğun menfaatine göre durumu belirlemektedir. 12 yaş ve üzeri çocuklarda ise çocukları dinleyerek velayet verilmektedir.

Yorum Yap

Arayın