Kaçakçılık Suçu Nedir?

Kaçakçılık Suçu Nedir?

Birçok suç bulunmaktadır. Bu suçlardan biri de kaçakçılık suçudur. Yurda giriş ya da çıkışı gümrüğe tabi olan bir eşyanın ülkeye gümrük işlemleri yapılmadan sokulması veya ülkeden çıkarılması olmaktadır. Devletin bazı mali hakların elde etmesinde ve eşyanın standardını tespit etmede gümrük işlemleri yardımcı olmaktadır. Bu nedenle kaçakçılık suçları kamu zararına neden olan suçlardır. Kaçakçılık nedeni ile kamu zararı oluşarak eşyanın gümrüğe tabi tutulmamasından kaynaklanır. Bu suça aynı zamanda gümrük kaçakçılığı suçu da denmektedir. Malın ihraç ve ithal edilmesi için gerekli olan bazı vasıflar bulunmaktadır. Bu vasıflar malın cinsi, miktarı, markası ve ağırlığı gibi özelliklerdir. Bu özellikler ise gümrük işlemi sayesinde tespit edilir. Eşyanın kontrol edilmesi, gümrük vergilerinin ödenmesi de gümrük işlemi olmaktadır. Kaçakçılık suçlarına baktığımız zaman alkol ve sigara kaçakçılığı, gümrük kaçakçılığı, akaryakıt kaçakçılığı gibi isimlerle de anıldığını görmekteyiz.

Kaçakçılık Suçları Mevzuatı

Silah Kaçakçılığı Suçu:

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu’nun 12. Maddesinde silah kaçakçılığı suçu düzenlenmiştir. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na özel kanun niteliğinde 6136 sayılı kanun olmaktadır.

Uyuşturucu Kaçakçılığı Suçu:

5237 sayılı TCK’nın 188. maddesinde uyuşturucu madde ihracı veya ithali suçu olarak düzenlenen uyuşturucu kaçakçılığı suçu bulunmaktadır. TCK’da suçun konusu uyuşturucu ve uyarıcı madde olarak açıkça belirlenmiştir. Bu nedenle uyuşturucu madde kaçakçılığı suçu TCK’nın 188. Madde hükümleri uygulanarak işleme sokulmaktadır.

Kaçak Tütün ve Alkol Üretme Suçu:

4733 sayılı Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 8. maddesine göre usule aykırı bir şekilde ticari amaç olmaksızın belli bir miktarda alkol ya da tütün üretenler cezalandırılmaktadır. Bu suç için 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda cezai yaptırım uygulanır.

Kültür ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Suçu:

2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile kültür ve tabiat varlıkları koruma altına alınmıştır. Kültür ve tarihi eser kaçakçılığı suçu, kültür ve tabiat varlıklarının yurtdışına çıkarılması ile oluşan bir suçtur. 2863 sayılı kanunun 68. Maddesine göre kaçakçılık suçu kabul edilerek ceza uygulanır.

Yorum Yap

Arayın