diyarbakır boşanma avukatı

  • Anasayfa
  • Etiket: diyarbakır boşanma avukatı

Çocuğun, Üniversite de Tam Burslu Olarak Eğitim Görmesi ,Yardım Nafakası Almasına Engel Midir ?

Çocuğun, Yükseköğrenim Kurumunda Tam Burslu Olarak  Eğitim Görmesi ,Yardım Nafakası Almasına Engel Değildir. Çocuk Ergin Olmasına Rağmen Eğitimi Devam Ediyorsa Ana Ve Babanın Bakım Görevinin Çocuğun Eğitimi Sona Erinceye Kadar Devam Eder.   Yargıtay 3. Hukuk Dairesi          Esas Numarası:2016/21192      Karar Numarası 2017/10701 Taraflar arasındaki yardım nafakası davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik […]
Devamını Oku

ŞİZOFRENİ HASTALIĞI GİZLENEREK EVLİLİK GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE, EVLİLİĞİN İPTALİ DAVASI AÇILABİLİR Mİ ?

Eşinin Şizofreni Hastası Olduğunu, Kendisini Veya Altsoyunun Sağlığı İçin Ağır Tehlike Oluşturan  Bu Hastalığın Kendisinden Gizlenerek Evliliğin Gerçekleştiğini Hekim Raporuyla İspatlanması Halinde Evliliğin İptaline Karar Verilir. Yargıtay 2.Hukuk Dairesi          Esas No:2017/5989 Karar No:2018/12811 Karar Tarihi:12.11.2018 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından davasının reddi yönünden […]
Devamını Oku

İDDET SÜRESİ NEDİR ?İDDET SÜRESİ NASIL KALDIRILIR ?

İDDET SÜRESİ NEDİR ? İDDET SÜRESİ  KAÇ GÜNDÜR ? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda kadın için öngörülen bekleme süresine göre; evlilik herhangi bir sebeple sona ermişse evliliği sona eren kadın,evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez.  İDDET SÜRESİ  KAÇ GÜNDÜR ? İddet süresi üç yüz gündür. İDDET SÜRESİ  KALDIRILABİLİR Mİ ? Evliliği sona […]
Devamını Oku

OLAĞAN DIŞI EVLENMEYE İZİN DAVASI NEDİR ?

OLAĞAN DIŞI EVLENMEYE İZİN  DAVASI NEDİR ? Aile mahkemesi hâkimi olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasisini dinleyerek evlenmesine izin verebilir OLAĞAN DIŞI EVLENMEYE İZİN DAVASININ  KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN İZİN İSTENİLEN KAÇ YAŞINDA OLMASI GEREKİR ? Olağan dışı […]
Devamını Oku

Arayın