DGN

İCRA İFLAS KANUNDA SÜRELER

İCRA İFLAS KANUNDA SÜRELER MADDE KONU SÜRE 7 devlet aleyhine tazminat davası açma süresi öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl, herhalde fiilin vuku bulduğu tarihten itibaren 10 YIL 8/A Elektronik ortamda yapılan işlemlerde bitiş süresi GÜN SONU 9 Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paraların banka hesabına yatırılmak üzere icra veya […]
Devamını Oku

HUKUK MUHAKEMELERİNDE SÜRELER

MADDE KONU SÜRELER 20 Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli […]
Devamını Oku

ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ NELERDİR?

ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ NELERDİR? *** Çekişmesiz yargı, hukukun, mahkemelerce, aşağıdaki üç ölçütten birine veya birkaçına göre bu yargıya giren işlere uygulanmasıdır: a-) İlgililer arasında uyuşmazlık olmayan haller b-) İlgililerin, ileri sürülebileceği herhangi bir hakkının bulunmadığı haller c-) Hakimin resen harekete geçtiği haller *** Çekişmesiz yargıda eğer özel bir düzenleme bulunmuyorsa, görevli mahkeme kural olarak sulh […]
Devamını Oku

Arayın