EVLİLİĞİN VARLIĞINA İLİŞKİN DAVALAR

EVLİLİĞİN VARLIĞINA İLİŞKİN DAVALAR

Hukuki yararı bulunan herkes evliliğin varlığına ilişkin dava açabilir. Hukuki yararı bulunan herkes evliliğin tespitini isteyebileceği gibi evlenme tarihinin de tespitini isteyebilir. Çekişme durumunda evlenmenin yokluğunun tespiti de istenebilir.

A-)EVLİLİĞİN TESPİTİ DAVASI

Hukuki yararı bulunan herkes evliliğin tespitini isteyebilir.

B-)EVLİLİK TARİHİNİN TESPİTİ DAVASI

Hukuki yararı bulunan herkes evlenme tarihinin tespitini isteyebilir. Tespit ile birlikte düzeltme talebi varsa ilgililer davada yer almalıdır.

Evlenme tarihinin tespitinde aile mahkemesi görevlidir (Y2HD,16.01.2012,E.2011/20565,K.2012/232). Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinde davanın aile mahkemesi sıfatı ile görülüp karara bağlanması gerekir. (Y2HD,05.04.2011,E.2010/4042,K.2011/6091)

Evlenme tarihinde yürürlükte bulunan hükümlere göre evliliğin tespiti yapılır. (Y2HD,04.04.2011,E.2011/4087,K.2011/5910)

C-EVLENMENİN YOKLUĞUNUN TESPİTİ DAVASI

Yok işlem hukuk düzeninden hiçbir hüküm ve sonuç doğurmadığından hükümsüzlük bağlamında bir dava açılmasına gerek bulunmamaktadır. Yok işlem hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınır.

Evlenmenin yokluğunda hukuk düzeninin öngördüğü şekilde kurulmadığı için evlenme kendiliğinden hükümsüz ise de bu konu konuda çekişme varsa ancak bir tespit davası açılabilir.

Yasal şartlara uygun bir evlenme gerçekleşmiş ise, bunun nüfusa bildirilmemiş ve sicile işlenmemiş olması, evliliğin yok olduğunu göstermez(Y2HD,25.05.2015,E.2015/8087,K.2015/10534)

On beş yaşını doldurmadan yapılan evlenme akdi ,yok  hükmünde olur.(Y2HD,03.05.2011,E.2011/4235,K.2011/7649)

Evlenme beyannamesinde ki imzanın aidiyeti belirlenerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekir. (Y2HD,13.03.2012,E.2010/22585,K.2012/5589)

 Av. Ayşegül BİRTANE

                           (23.09.2017)

 

Kaynakça: Gençcan,Ömer Uğur:6100 sayılı HMK hükümlerine göre Aile Mahkemesi Davaları,Ankara- 2016

Yorum Yap

Arayın