Hakaret Suçu Nedir ve Cezası

Hakaret Suçu Nedir ve Cezası

Şerefe karşı suçlar başlığı altında hakaret suçu da yer almaktadır. Hakaret suçunun işlenmesinin iki farklı şekli bulunmaktadır. Birincisi belli somut bir durum ve olgu ile kişinin saygınlığının ve şerefinin zedelenmesidir. İkincisi ise genel ve soyut nitelikteki davranışlarla ve sözler kişinin rencide edilmesi olmaktadır. Hakaret suçu, kişinin birey olmaktan kaynaklanan kişilik haklarına saldırı olmaktadır. Şeref ve kişinin özsaygısının korunması hakaret suçu ile yapılmaktadır.

Basit Hakaret Suçu Cezası

Hakaret suçunun cezası, suçun basit veya nitelikli şekillerinden hangisinin işlendiğine göre farklılık arz eder. Suçun basit şeklinde, yani kamu görevlisi olmayan bir kişinin yüzüne karşı hakaret halinde, hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Suçun basit şeklinde hakim ya hapis cezası ya da adli para cezası verecektir. Her iki cezanın aynı anda verilmesi mümkün değildir. Hakim gerekçeli kararında neden hapis cezası veya adli para cezası verdiğini de açıkça gerekçelendirmek zorundadır.

Nitelikli Hakaret Suçu Cezası

Suçun nitelikli hallerinde olan ceza 1 yıl ve 2 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Mağdur kişinin kamu görevlisi olması ve uğramış olduğu hakaretin ise görevinden kaynaklı yapılmış olması, kişinin mensup olduğu dinin kutsal değerlerine hakaret edilmesi, din özgürlüğünün kullanılmasına edilen hakaret suçu ağırlaştırılmış nitelikle hakaret suçu cezası olarak kabul edilir.

Alenen Hakaret Suçu Cezası

Hakaret suçunun bir diğeri ise alenen hakaret suçu olmaktadır. İşlenen hakaret alenen yapılmış ise alınacak olan ceza 1/6 oranında artış gösterecektir. Örnek verecek olursak bir TV programı içerisinde ya da bir caddede bağırarak hakaret etmek aleni bir şekilde hakaret etmek olmaktadır. Aleniyetin gerçekleşmesi için belirlenmeyen sayıda kişi tarafından duyulma, görülme ve algılanabilme olasılığı bulunmalıdır. Böylece alenen hakaret suçu işlenmiş olmaktadır. Herkese açık olan bir yerde işlenmesi de şart olmaktadır.

Karşılıklı Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret suçlarına baktığımız zaman karşımıza karşılıklı hakaret suçu çıkmaktadır. Hakaretin iki kişi tarafından karşılıklı işlenmesi gerekmektedir. Karşılıklı hakaret suçu için aynı zaman diliminde gerçekleşmesi ise şart olmamaktadır.

Yorum Yap

Arayın