SOYKIRIM SUÇU NEDİR ?

SOYKIRIM SUÇU NEDİR ?

Bu makale Diyarbakır ağır ceza ve  Diyarbakır ceza avukatı tarafından yazılmıştır. Soykırım, bir planın icrası kapsamında ulusal, etnik, ırkı veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı kasten öldürme kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme, grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması, grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması, gruba ait çocukların bir başkası gruba zorla nakledilmesi eylemlerinden birinin işlenmesidir (TCK m. 76/1).

Soykırım Suçunun Faili Kimlerdir ?

Soykırım suçu, genel bir suç olduğu için herkes bu suçun faili olabilir.

Soykırım Suçunun Mağduru Kimlerdir ?

Soykırım suçunun mağduru, ulusal, etnik, ırki ve dini özellikleri taşıyan bir grubun üyesi olan herhangi bir gerçek kişidir. Soykırım ile korunan grupların ortak özelliği, gruba mensubiyetin doğumla oluşması ve bu nedenle de sürekli ve istikrarlı bir karaktere sahip olmasıdır.

Soykırım Suçunun Maddi Konusu Nedir ?

Suçun maddi konusu ise “insan bedenidir”.

Soykırım suçu seçimlik, hareketli bir suçtur. Soykırım suçunun hareket öğesini,

  • Grup öğelerinin öldürülmesi
  • Grup öğelerinin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme,
  • Grubun, tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması,
  • Grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması,
  • Gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi

Hareketlerinden birinin yapılması oluşturmaktadır (TCK m.76/1). Bu suç; icrai, ihmali ya da ihmal suretiyle icrai olarak işlenebilir.

Soykırım suçunda, herhangi bir hukuka uygunluk nedeninden söz edilemez.

Soykırım Suçunun Manevi Unsuru Nedir ?

Soykırım suçu, kasten işlenebilir. Ancak suçun oluşabilmesi için kast yeterli olmayıp failin “ulusal, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi” amacıyla hareket etmesi gerekir (TCK m. 76/1).      Bu suç olası kast veya taksirle işlenmez.

Soykırım Suçunun Özel Görünüş Biçimleri Nelerdir ?

Soykırım suçuna teşebbüs mümkündür. Ayrıca, bu suça iştirakin her türü mümkündür. Soykırım kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır (TCK m. 76/2). Örneğin fail soykırım amacıyla beş kişiyi öldürmüşse, beş kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecektir. Ayrıca, bu suçtan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunacaktır (TCK 76/4). Ağır ceza avukatı, hem sanık hakları açısından hem de maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından ceza yargılamasının temel kurucu aktörlerinden biridir.

Soykırım Suçu Şikayet Tabii midir ?

Soykırım suçlarında re’sen soruşturmaya başlanır. Bu suçtan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur (TCK m.76/3).

Soykırım Suçu Zamanaşımına Tabii midir

Bu suçlarda zamanaşımı işlemez (TCK m. 76/4).

Diyarbakır Avukat DGN  Hukuk Bürosu

 

 

Yorum Yap

Arayın