TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU NEDİR ?

 1. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU NEDİR ?
 2. Genel Olarak

      Taksirle öldürme, failin kendisine yüklenen ödeve (objektif dikkat ve özen yükümlüğüne) aykırı davrandığı için öngörülme ve önleyebilme olanağına sahip bulunduğu halde, bir insanın ölümüne neden olmasıdır.

Taksirle öldürme suçunun hukuksal konusunu “yaşam hakkı” oluşturmaktadır.

 1. Suçun Unsurları
 2. Suçun Maddi Unsuru

Suçun konusu, fail ve mağdur hakkında kasten öldürme suçunda anlatılan esaslar geçerlidir. Yaşayan herkes bu suçun fail ve mağduru olabilir.

Taksirle öldürme suçu, serbest hareketli bir suçtur. Suçun hareket öğesini bir insanın ölümüne neden olan davranışlar oluşturmaktadır (TCK m. 85/1). Burada ölüm sonucu failin taksirli eyleminden kaynaklanmaktadır. Suçun hareket öğesi bakımından kural olarak, kasten öldürme suçu açısından yapılan açıklamalar geçerlidir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda taksir kalıpları tek tek gösterilmemiştir.

Taksirle öldürme bir zarar suçudur. Suçun sonucu mağdurun ölümüdür. Taksirli hareket sonrasında mağdur yaralanmışsa taksirli suçlara teşebbüs mümkün olmayacağından (TCK m. 35/1) fail taksirle yaralama suçundan dolayı cezalandırılır.

Taksirli eylemin,

 • Birden fazla insanın ölümüne ya da
 • Bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması,

Cezanın arttırılmasını gerektiren nitelikli unsurlardır (TCK m. 85/2). Ayrıca bilinçli taksir durumunda da faile verilecek ceza arttırılmaktadır.

 1. Hukuka Aykırılık Unsuru

      Taksirle öldürme suçunda özel bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır.

 1. Manevi Unsur

      Suçun manevi unsuru taksir oluşturmaktadır. Taksir, failin kendisine yüklenen ödevi (objektif dikkat ve özen yükümlülüğüne) aykırı davranarak öngörebilme ve önleyebilme olanağına sahip bulunduğu bir sonucun gerçekleşmesine neden olmasıdır. Fail, objektif dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmasaydı bir insanın ölümüne neden olmayacaktı.

765 sayılı eski Yasa’nın kusurun derecesine göre cezanın indirilmesine olanak tanıyan hükme (TCK m. 455/son), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer verilmemiştir. Buna göre, bütün taksirli suçlardan bakımından cezanın kusura göre indirilmesine olanak tanınmış; öte yandan, taksirin 1/8, 3/8 gibi matematiksel hesabının mümkün olamayacağı kabul edilerek, matematiksel bir orana yer verilmemiştir.

 1. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
 2. Teşebbüs

      Teşebbüs ancak kasten işlenebilen suçlar bakımından söz konusu olabileceği için taksirle öldürme suçuna teşebbüs mümkün değildir.

Taksirle insan öldürme suçu, hareketin yapıldığı zaman değil, sonucun gerçekleştiği zaman tamamlanmış sayılır.

 1. İştirak

      Taksirli suçlara iştirak mümkün olmadığı için taksirle öldürme suçuna iştirak de mümkün değildir.

 1. İçtima

      Eylem, birden fazla insanın ölümüne ya da ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise bu suçun nitelikli biçimini oluşturduğu için (TCK m. 85/2) gerçek içtima hükümleri uygulanmaz.

 1. Muhakeme

      Taksirle öldürme suçunun soruşturma ve kovuşturması re’sen yapılır; şikâyet aranmaz.

 

Yorum Yap

Arayın