Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davaları günümüzde sıkça karşılaştığımız dava türü olmaktadır. Boşanma davalarının bazı sebepleri bulunmaktadır. Bu sebeplerden biri de aldatma olmaktadır. Aldatma nedeni ile boşanma davası açılabilir. Eşlerden birinin evlilik birliği hala devam ederken diğer eşin aldatması nedeni ile aile mahkemesine dava açılır. Aldatmak yani zina, evli bir kişinin eşi dışındaki bir kimse ile cinsel ilişkiye girmesi durumu olmaktadır. Eşlerin başkası ile sarılması, dokunması ve öpüşmesi Medeni Kanun’a göre zina olarak kabul edilmez. Bu durumlar ile karşılaşıldığı zaman haysiyetsiz yaşam sürme sebebi ile boşanma davası açılması gerekmektedir. Boşanma sebeplerine baktığımız zaman genel ve özel olarak ikiye ayrıldığını görmekteyiz. Aldatma ise özel bir boşanma sebebi olmaktadır. Davacının aldatma olgusunu ispatlaması ile birlikte mahkeme tarafların diğer kusurlarına bakmadan boşanma kararını vermektedir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Açma Süresi

Aldatma nedeni ile boşanma davasının zamanaşımı süreleri bulunmaktadır. Eşlerden biri aldatır ise ve diğer eş aldatma olgusunu öğrendiyse öğrenmesinden itibaren 6 ay içerisinde boşanma davası açma hakkına sahip olmaktadır. Eğer boşanma sebebi geç öğrenilir ise aldatma sebebi ile boşanma davası açma süresi 5 yıl geçmekle zamanaşımına uğramaktadır. Aldatmayı affetme durumu ise dava açma hakkını ortadan kaldırmaktadır. Yapılan bu affetme sözlü ya da yazılı olabileceği gibi aynı zamanda eşler arasında olan davranışlar ile de anlaşılabilmektedir. Aldatma nedeni ile boşanma davası açma süresi 5 yıllık zamanaşımı süresi dolduktan itibaren aldatma gerekçesi genel boşanma sebepleri olarak da değerlendirilmektedir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılmalıdır?

Açılan mahkeme sadece aldatma nedeni ile açılmış ise ve boşanma davasında aldatma ispatlanmamışsa mahkeme tarafından dava reddedilmektedir. Fakat hem genel boşanma sebepleri hem de aldatma ile bir boşanma davası açıldığı zaman aldatma kısmı ispatlanmasa bile genel boşanma sebepleri de dikkate alınmaktadır. Bu nedenle davanın hem genel boşanma sebeplerine hem de özel nedenine dayalı olarak açılması boşanma davasının karara ulaşmasını daha kolay bir hale getirecektir. Daha fazla bilgi edinmek için büromuza başvurabilirsiniz.

Yorum Yap

Arayın