Darp Suçu ve Cezası

 

Günümüzde darp kelimesini oldukça sık duymaktayız. Darp bir suç olmaktadır. Darp cezası da mevcuttur. Darp nedir diye baktığımız zaman bir kimsenin vücuduna acı verilmesi, algılama yeteneğinin veya sağlığının bozulmasına sebep olan etkili bir eylem işlemek olmaktadır. Bu eylem ile birlikte zarar verilmesidir. Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar başlığı altında darp suçunu görebiliriz. Darp suçunda korunan hukuki yarar, beden bütünlüğü, kişinin vücut dokunulmazlığı olmaktadır. Mağdurun bozulan veya acı verilen beden ya da ruhsal varlığıdır. Failin yaptığı hareket sonucunda bir yaralanma meydana gelir ise darp suçu olmaktadır. Yaralanma sonucunu doğurmaya elverişli olan tüm hareketler darp suçudur.

Darp Suçu Şikayet ve Zamanaşımı

Darp suçuna baktığımız zaman basit ve nitelikli olarak ikiye ayrıldığını görmekteyiz. Basit olan darp suçu, suçun basit hallerindendir. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek adam yaralama suçları olmaktadır. Basit tıbbı müdahale ile giderilebilecek adam yaralama suçu şikayet süresine baktığımız zaman da 6 ay olduğunu görmekteyiz. Mağdur olan kişi 6 ay süre içerisinde şikayette bulunmaz ise şikayet hakkı ortadan kalkmaktadır. 6 ay süresinden sonra şikayet edememektedir.

Darp Suçu Uzlaştırma

Darp suçuna baktığımız zaman bir diğer ise basit tıbbı müdahale ile giderilmeyecek suçların dışında olan nitelikli halleri görmekteyiz. Bu suçun takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde yer almamaktadır. Bu nedenle de suç şikayete tabi olmadığından dolayı herhangi bir şikayet süresi de bulunmamaktadır. Dava zamanaşımı süresi içerisinde savcılık her zaman resen soruşturma yapma hakkına sahip olmaktadır. Suçun bu hallerine dair en düşük olan dava zamanaşımına baktığımız zaman 8 yıl olduğunu görmekteyiz. Şikayet hakkına sahip olan her kişi 8 yıl süre zarfı içerisinde şikayetçi olup davaya müdahil sıfatı ile katılma hakkına sahip olmaktadır. Basit darp suçu, taraflar arasında uzlaşma prosedürü uygulaması gerektiren suçlardan biri olmaktadır. Bu suçlar içerisinde soruşturma ve kovuşturma aşamalarına gelinmeden önce uzlaştırma prosedürünün uygulanması gerekmektedir. Bu prosedür uygulandığı halde uzlaşma sağlanamıyor ise soruşturmaya ya da yargılama devam edilmesi gerekmektedir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için hukuk bürosuna başvurabilirsiniz.

Yorum Yap

Arayın