Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme, Üye Olma Suçu Nedir

Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme, Üye Olma Suçu Nedir?

Suç işlemek amacı ile örgüt kurma suçu TCK’nın 220. Maddesinde düzenlenmiştir. En az üç kişinin suç işlemeye elverişli araçlarla iş bölümü içerisinde sürekli suç işlemesiyle meydana gelmektedir. Örgüt yöneticiliği suçu, hiyerarşik olarak üst kademe de olup, örgütsel faaliyetlerin tamamının yönetilmesidir. Örgüt üyeliği suçu, örgüt üyesi örgütün hiyerarşik yapısına dâhil olur. Örgütün amaçlarını benimser. Kendi iradesini örgüt iradesine terk eden kişidir. Bir bağ kurup tüm emirleri yerine getirir. Örgüt için suç işler, örgüte yardımlarda bulunur. Emir ve talimatları sorgulamaz ve hemen yerine getirir. TCK’nın 324. Maddesinde ki silahlı örgüt suçunda da aynı şeyler geçerlidir. Silahlı terör örgütü en az 3 kişiden oluşmaktadır. Amacı siyasi maksatla faaliyet göstermektir. Terör örgütü zorbalık ve şiddet kullanarak baskı, korkutma, yıldırma, sindirme gibi yöntemlerden birisiyle hareket eder. Terör örgütü yapısı, üye sayısı ve araçları bakımından suç işlemeye elverişli olması gerekmektedir. Terör örgütü silahlı örgüttür. Silah bir suç unsurudur. Her üye de silah bulunması gerekmez. Suç işleyecek kadar kişi de silah bulunması yeterlidir. Siyasi amaçla işlenen suçlardan oluşur terör örgütü ve yeterli derecede silahlı olması ya da bu silahları kullanabilme imkânına sahip olması gerekmektedir. TCK’nın 22. Maddesinden ayrılan tek özelliği budur.

Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme, Üye Olma Cezaları

TCK 314. Maddesine göre silahlı olan bir terör örgütünün suçları, örgüt kuran ve yöneten kişi 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası almaktadır. Örgüte üye olanlara ise 5 yıldan 10 yıl kadar hapis cezası verilmektedir. Suç örgütü kurma, yönetme cezası tek bir kişi tarafından veya birden fazla kişi tarafından da işlenebilir. Örgüte üye olduktan sonra örgüt içinde terfi etmekte mümkündür. Bu yüzden kişi sadece örgüt yöneticiliğinden dolayı ceza alır. Örgüt yöneticisi konumunda olan kişiler sadece örgüt yöneticisi olarak ceza alırlar. Örgüt üyeliğinden yakalanan biri daha sonra aynı örgütte yönetici olarak yer alıyorsa bu da ayrı bir suç oluşturmaktadır. Hukuk büromuzla görüşerek daha ayrıntılı ve anlaşılır bilgiler alabilirsiniz.

Yorum Yap

Arayın