EZİYET SUÇU İLE İŞKENCE SUÇUNUN FARKI NEDİR?

“Eziyet suçu” ile “işkence suçu “nu birbirine karıştırmamak gerekir: Eziyet kamu görevlisi olmayanlar tarafından işlenen işkence niteliğindeki eylemlerdir (TCY m. 96/1). Yani her iki suç bakımından temel farklılık failin sıfatından kaynaklanmaktadır. Aynı eylemleri yapan kişi kamu görevlisi olduğunda işkence, kamu görevlisi olmayan (sivil) bir kişi olduğunda eziyet suçu oluşmaktadır. Örneğin bir çocuk bakıcısının baktığı çocuğu belli bir süre boyunca darp etmesi, ışık almayan bir odaya kapatması eziyet suçunu oluşturur. Ama aynı eylemi bir kolluk görevlisi karakolda yapacak olursa işkence suçu oluşur.

Yorum Yap

Arayın