EZİYET SUÇU İLE KÖTÜ MUAMELE SUÇUNUN FARKI NEDİR?

“Eziyet suçu” ile “kötü muamele suçu” nu (TCY m. 232) birbirine karıştırmamak gerekir: Kötü muamele suçunun mağduru ancak faille aynı konutta yaşayan bir kimse olabilir (TCY m. 232/1). Kötü muamele ifadesi yasada tanımlanmamıştır her türlü kötü muamele suçun oluşmasını olanaklı kılmak kötü muamelenin Merhamet acıma ve şefkat ile bağdaşmayacak nitelik ve bulunması gereklidir Örneğin Yarı aç veya susuz bırakma uyku uyutmamak zor koşullarda çalışmaya mecbur etmek gibi ancak bu muamele biçimi kişide basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçünün ötesinde bir etki oluşturmuş ise artık kasten yaralama suçundan dolayı cezaya hükmedilmelidir.

Yorum Yap

Arayın