ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ

DİYARBAKIR… ASLİYE TİCARET /HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

İSTEM SAHİBİ                               :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                              :

 

VEKİLİ                                             : Av.Doğan İPEK-Elazığ Cad.Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR

 

KONU                                               : Zayi Belgesi Verilmesi İstemimizden İbarettir.

 

AÇIKLAMALAR                            :

 

1-) Müvekkilimiz … A.Ş. … sektöründe faaliyet göstermekte olup, … ilinde …/…/… tarihinde

aşırı yağış nedeniyle sel felaketi yaşanmıştır. Müvekkilimizin işyeri zemin katta bulunmakta olup meydana gelen bu sel felaketi nedeniyle işyeri zarar görmüş, işyerinde bulunan başvuru formları, abonelik sözleşmeleri, taahhütnameler, nüfus cüzdan fotokopileri vb. bir kısım ticari belgeler zayi olmuştur.

 

2-) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Belgelerin saklanması, saklama süresi” başlıklı 82. Maddesinde

 

“Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir.” şeklinde bir düzenleme yer almaktadır.

 

3-) Tüm bu nedenlerle yasal süresi içinde zayi belgesi verilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                    : 6102 S. K. m. 82.

 

HUKUKİ DELİLLER                     : 1-)Tanık

2-)Bilirkişi incelemesi

 

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, zayi belgesi verilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

 

 

İstem Sahibi

Av.Doğan İPEK

 

Yorum Yap

Arayın