Tefecilik Yapma Suçu Nedir?

Tefecilik Yapma Suçu Nedir?

Tefecilik suçu 5237 sayılı TCK 241. Maddesinde düzenlenmiştir. Kazanç elde etmek amacı ile bir başkasına para ödünç vermek eyleminden oluşmaktadır. Tefecilik suçu kazanç elde etmek için, belirli bir vadeye bağlı olarak, fahiş oranında bir faiz ve sistematik bir şekilde borç vermek şeklinde oluşmaktadır. Faizden para kazanma amacı ile ödünç para vermek işlemine tefecilik denmektedir. Senet kırdırma veya kredi kartı ile pos cihazından para çekme işlemleri yaparak ekonomik bir suç işlemektir. Doğrudan ödünç para vererek işlenebilir. Yani faizli bir şekilde ilerde ödemesi karşılığında verilen ödünç paradır. Senet veya çek kırdırma yöntemi ile yapılan tefecilik; ileriki tarihli bir senedi veya çeki kazanç elde etmek için zamanından önce belli bir ıskonto ile kırdırmaktır. Poz cihazı ile yapılan tefecilik, kredi kartıyla pos cihazından para çekerek belli bir komisyon ücreti alarak kazanç sağlamak. Takı, altın, gümüş gibi değerli mallar tefecilik suçunun konusu değildir. Konusu paradır. Türk parası veya yabancı para olması gereklidir. Bu suçta kazanç faiz olacağı gibi farklı değerli bir mal da olabilmektedir. Bir kişiye verilen ödünç para suç işlemek için yeterlidir. Birden fazla kişiye ödünç para verilmesi durumunda ceza artmaktadır. Ödünç para alan kişi cezalandırılmamaktadır. Ödünç para veren kişi ceza almaktadır.

Tefecilik Yapmanın Cezası Nedir?

Tefecilik suçunun cezası TCK 241. Ve TCK 242. Maddeye göre belirlenmiştir. 241. Maddeye göre ‘’Kazanç elde etmek amacı ile başkasına ödünç para veren kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.’’ Tefecilik suçunda fail olan tarafın tüzel kişi olması durumunda 242. Madde uygulanmaktadır. Bu bölümde; ‘’Tefecilik suçlarının işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.’’ Kanun maddesinde hapis cezası ile adli para cezası birlikte uygulanabilir şekilde düzenlenmiştir. İşlenen suçun büyüklüğüne göre fail hem hapis cezası alır hem de aynı anda adli para cezası alır. Tefecilik eyleminin gerçekleşmesinden itibaren 8 yıl içinde bu eylem için dava açabilirsiniz.

Yorum Yap

Arayın