Kasten İnsan Öldürme Suçu Nedir?

Kasten İnsan Öldürme Suçu Nedir?

Kasten insan öldürme suçu, birinin hayatına kasıtlı olarak son verilme eylemidir. Kasten öldürme suçunun temeli TCK 81. Maddesi ve niteliği TCK 82. Madde de düzenlenmiştir. Failin isteyerek ve bilerek bir insanın yaşamına son vermesi, kasıtlı olarak öldürmek anlamına gelmektedir. 5237 sayılı TCK’nın 81. Maddesine göre basit şekilde insan öldürme cezası, müebbet ağır hapis cezasıdır. Kasten insan öldürme suçu sağ olan her insanın aleyhine işlenebilen serbest hareketli bir suç olarak görülmektedir. Ana rahminde ki bebek hukuki olarak insan olarak kabul edilmemektedir. Fakat bir bebek doğduktan sonra yaşam şansının az olması ya da hayatta kalma olasılığının da az olması dâhilinde şartlar ne olursa olsun, sağ doğmuş olan bir bebeğin hayatına kasten son verilmesi sonucunda kişi kasten insan öldürmek suçundan cezalandırılır. Kasten insan öldürme suçunu işleyen kişi bir başkasının hayatına son vermiş olmalıdır. Kendi hayatına son vermesi şeklinde yani intihar edildiğinde kasten insan öldürme suçunda yargılanamaz. İntihar edeni bir başkası yönlendirdiyse de TCK 84. madde gereğince kişi intihara yönlendirme suçundan yargılanır.

Kasten İnsan Öldürme Suçunu İşlemek

Kasten insan öldürme suçu Türk Ceza Kanun’da serbest hareketli bir suç sayılmaktadır. Bu sebeple hem icrai hareketle hem de ihmalkâr olarak işlenebilir. İhmalkâr işlenen bir cinayet şu şekilde örneklendirilebilir; hastanede doktor müsait olduğu halde bilerek ameliyata girmezse ve hasta ölürse bu doktorun ihmalkârlığıdır. Bu davranıştan ötürü kasten insan öldürme suçuna girmektedir fakat müebbet cezası yerine 25-15 yıl arasında bir ceza alırsınız. Kasten insan öldürmek suçu silahla veya bir aletle işlenirse bile müebbet cezası alırsınız. Planlar yaparak ve cinayeti tasarlayarak işlerseniz TCK 82. Maddeden yararlanırsınız. Kasten insan öldürmekten yargılanırsınız ve müebbet cezası alırsınız. Kasten öldürdüğünüz kişi akrabanız ise ağırlaştırılmış müebbet cezası alırsınız. Namus ve töreyi ileri sürerek bir cinayet işlerseniz ağırlaştırılmış müebbet alırsınız. Delil ortadan kaldırmak veya bir suçu gizlemek amacıyla işlenen suç içinde ağırlaştırılmış müebbet cezası alırsınız. Hukuk büromuzla görüşerek daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Yasal haklarınızın korunmasını sağlayarak hukuken tüm yardımlarımızı alabilirsiniz.

Yorum Yap

Arayın