Mesken ihtiyacı nedeniyle tahliye ihtarı

      DİYARBAKIR …NOTERLİĞİ’ NE

 

İHTARNAME

 

İHTAR EDEN                      :

VEKİLİ                                 : Av.Doğan İPEK-Elazığ Caddesi Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR

İHTAR EDİLEN                  :

ADRES                                  :

KONU                                   : Mesken ihtiyacı nedeniyle tahliye ihtarına ilişkindir.

 

 

AÇIKLAMALAR     :

 

1) Müvekkilimize ait … Caddesi … Sokak … No …./….’ da bulunan taşınmazında …/…/… tarihli kira sözleşmesi uyarınca ….. yıldır aylık …-TL. kira ödeyerek kiracı olarak oturmaktasınız.

 

2) Müvekkilimiz eşi, biri lise diğeri üniversiteye giden iki erkek ve boşandıktan sonra iki çocuğuyla birlikte baba evine dönen kızlarıyla birlikte toplam 7 kişi aynı evde oturmaktadırlar. Oturmakta oldukları ev mevcut oda sayısı itibariyle yetmemekte olup daha geniş ve daha sağlıklı ve kaloriferli olan kiracısı bulunduğunuz eve geçmeyi düşünmektedirler.

 

3)  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ nun 350. maddesinde;

 

“Kiraya veren, kira sözleşmesini;

 

  1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

 

  1. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkansız ise,

 

belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

4) Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı müvekkilimiz kira süresinin bitim tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren sözleşmeyi yenilemeyecektir. Kira sözleşmesinin bitiminden itibaren …. gün içinde kiralananı tahliye etmenizi, aksi halde tahliye davası açılıp, dava dolayısıyla ortaya çıkacak olan yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildiririz. …/…/….

 

 

İHTAR EDEN VEKİLİ

   AV.DOĞAN İPEK

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

Yorum Yap

Arayın