TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

DİYARBAKIR ..AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

 

DOSYA NO                                      :  …/… E.

 

SANIK                                               :

 

MÜDAFİİ                                         : Av.Doğan İPEK –Elazığ Caddesi Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR

 

KONU                                               : Diyarbakır …Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…/…günlü Tutuklama Kararına İtirazımızdır.

 

AÇIKLAMALAR                             :

 

1-) Müvekkilimiz; sabit yerleşim yeri sahibi olduğu gibi oturduğu ev de kendisine aittir. Ayrıca kendisine ait ve bizzat kendisinin çalıştırdığı şirketi bulunan müvekkil hukuki yollar ile kendisini savunmak istemektedir ve duruşmalara katılmıştır. Kaçması söz konusu değildir.

 

2-) Müvekkilimiz şu ana kadar herhangi bir suça karışmamıştır ve sabıkasızdır. Ailesi ile birlikte yaşamaktadır.

 

3-) Suça ilişkin olan bütün deliller toplanmış ve muhafaza altına alınmıştır. Delilleri karartma şüphesi bulunmamaktadır. İlgili suçta tek başına şüpheli durumunda olup şüpheli konumda olan başkaca bir suç ortağı da bulunmamaktadır.

 

4-) Tanıklar da hazırlık soruşturması sırasında gerek kolluk gerekse Cumhuriyet Savcılığına ifadelerini vermişlerdir.

 

5-) Suçun niteliğine ve unsurlarına bakıldığında ve her halükarda dosya içeriğine göre sabıkasız olan sabit ikametgahlı müvekkilimin tutuklanması için bir neden yoktur. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesinde sayılan tutuklama sebepleri müvekkilimiz açısından gerçekleşmiş değildir.

 

SONUÇ VE İSTEM                         : … … Ağır Ceza Mahkemesi’nin  …/…/… günlü tutuklama kararına itirazımızın kabulü ile müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

 

 

 

Sanık Müdafii

Av.Doğan İPEK

 

 

 

Yorum Yap

Arayın