avukat doğan ipek

SOYKIRIM SUÇU NEDİR ?

SOYKIRIM SUÇU NEDİR ? Bu makale Diyarbakır ağır ceza ve  Diyarbakır ceza avukatı tarafından yazılmıştır. Soykırım, bir planın icrası kapsamında ulusal, etnik, ırkı veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı kasten öldürme kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme, grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması, grup […]
Devamını Oku

HIRSIZLIK SUÇU NEDİR ?

HIRSIZLIK SUÇU NEDİR? Hırsızlık  zilyedinin rızası olmadan başkasına ait bir  malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almaktır. HIRSIZLIK SUÇUNUN ŞİKAYETİ NEREYE YAPILIR ? Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir YURT DIŞINDA İŞLENİP TÜRKİYE DE TAKİBİ GEREKEN HIRSIZLIK SUÇU İÇİN KONSOLOSLUĞA ŞİKAYETTE BULUNABİLİR Mİ ? Yurt dışında […]
Devamını Oku

Çocuğun, Üniversite de Tam Burslu Olarak Eğitim Görmesi ,Yardım Nafakası Almasına Engel Midir ?

Çocuğun, Yükseköğrenim Kurumunda Tam Burslu Olarak  Eğitim Görmesi ,Yardım Nafakası Almasına Engel Değildir. Çocuk Ergin Olmasına Rağmen Eğitimi Devam Ediyorsa Ana Ve Babanın Bakım Görevinin Çocuğun Eğitimi Sona Erinceye Kadar Devam Eder.   Yargıtay 3. Hukuk Dairesi          Esas Numarası:2016/21192      Karar Numarası 2017/10701 Taraflar arasındaki yardım nafakası davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik […]
Devamını Oku

ŞİZOFRENİ HASTALIĞI GİZLENEREK EVLİLİK GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE, EVLİLİĞİN İPTALİ DAVASI AÇILABİLİR Mİ ?

Eşinin Şizofreni Hastası Olduğunu, Kendisini Veya Altsoyunun Sağlığı İçin Ağır Tehlike Oluşturan  Bu Hastalığın Kendisinden Gizlenerek Evliliğin Gerçekleştiğini Hekim Raporuyla İspatlanması Halinde Evliliğin İptaline Karar Verilir. Yargıtay 2.Hukuk Dairesi          Esas No:2017/5989 Karar No:2018/12811 Karar Tarihi:12.11.2018 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından davasının reddi yönünden […]
Devamını Oku

İDDET SÜRESİ NEDİR ?İDDET SÜRESİ NASIL KALDIRILIR ?

İDDET SÜRESİ NEDİR ? İDDET SÜRESİ  KAÇ GÜNDÜR ? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda kadın için öngörülen bekleme süresine göre; evlilik herhangi bir sebeple sona ermişse evliliği sona eren kadın,evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez.  İDDET SÜRESİ  KAÇ GÜNDÜR ? İddet süresi üç yüz gündür. İDDET SÜRESİ  KALDIRILABİLİR Mİ ? Evliliği sona […]
Devamını Oku

Arayın