DGN

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU NEDİR ?

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU NEDİR ? Genel Olarak       Taksirle öldürme, failin kendisine yüklenen ödeve (objektif dikkat ve özen yükümlüğüne) aykırı davrandığı için öngörülme ve önleyebilme olanağına sahip bulunduğu halde, bir insanın ölümüne neden olmasıdır. Taksirle öldürme suçunun hukuksal konusunu “yaşam hakkı” oluşturmaktadır. Suçun Unsurları Suçun Maddi Unsuru Suçun konusu, fail ve mağdur hakkında kasten öldürme […]
Devamını Oku

YARDIM VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU NEDİR?

YARDIM VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU NEDİR? Genel Olarak Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu; yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye durum ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmemek ya da durumu derhal ilgili makamlara bildirmemektir (TCK m. 98/1) Bu suçun hukuksal konusunu […]
Devamını Oku

EZİYET SUÇU NEDİR

Eziyet suçu, kamu görevlisi olmayanlar tarafından bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine ya da aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunmasıdır. Eziyet suçu, 765 sayılı Yasa’da düzenlemeyip ilk kez 5237 sayılı yeni Yasa’da düzenlenen bir suç tipidir. Eziyet suçunun hukuksal konusunu “insan onuru” ve “vücut […]
Devamını Oku

EZİYET SUÇU İLE KÖTÜ MUAMELE SUÇUNUN FARKI NEDİR?

“Eziyet suçu” ile “kötü muamele suçu” nu (TCY m. 232) birbirine karıştırmamak gerekir: Kötü muamele suçunun mağduru ancak faille aynı konutta yaşayan bir kimse olabilir (TCY m. 232/1). Kötü muamele ifadesi yasada tanımlanmamıştır her türlü kötü muamele suçun oluşmasını olanaklı kılmak kötü muamelenin Merhamet acıma ve şefkat ile bağdaşmayacak nitelik ve bulunması gereklidir Örneğin Yarı […]
Devamını Oku

EZİYET SUÇU İLE İŞKENCE SUÇUNUN FARKI NEDİR?

“Eziyet suçu” ile “işkence suçu “nu birbirine karıştırmamak gerekir: Eziyet kamu görevlisi olmayanlar tarafından işlenen işkence niteliğindeki eylemlerdir (TCY m. 96/1). Yani her iki suç bakımından temel farklılık failin sıfatından kaynaklanmaktadır. Aynı eylemleri yapan kişi kamu görevlisi olduğunda işkence, kamu görevlisi olmayan (sivil) bir kişi olduğunda eziyet suçu oluşmaktadır. Örneğin bir çocuk bakıcısının baktığı çocuğu […]
Devamını Oku

ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ

DİYARBAKIR… ASLİYE TİCARET /HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE     İSTEM SAHİBİ                               :   TC KİMLİK NUMARASI             :   ADRES                                              :   VEKİLİ                                             : Av.Doğan İPEK-Elazığ Cad.Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR   KONU                                               : Zayi Belgesi Verilmesi İstemimizden İbarettir.   AÇIKLAMALAR                            :   1-) Müvekkilimiz … A.Ş. … sektöründe faaliyet göstermekte olup, […]
Devamını Oku

YETKİYE İTİRAZ DİLEKÇESİ

DİYARBAKIR… ASLİYE TİCARET /HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE     İSTEM SAHİBİ                               :   TC KİMLİK NUMARASI             :   ADRES                                              :   VEKİLİ                                             : Av.Doğan İPEK-Elazığ Cad.Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR   KONU                                               : Yetki İtiraz   AÇIKLAMALAR                            :   1-) Müvekkilimiz, davacı tarafa ait bulunan … … … plaka numaralı aracın […]
Devamını Oku

TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

DİYARBAKIR ..AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA     DOSYA NO                                      :  …/… E.   SANIK                                               :   MÜDAFİİ                                         : Av.Doğan İPEK –Elazığ Caddesi Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR   KONU                                               : Diyarbakır …Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…/…günlü Tutuklama Kararına İtirazımızdır.   AÇIKLAMALAR                             :   1-) Müvekkilimiz; sabit yerleşim yeri sahibi olduğu […]
Devamını Oku

Mesken ihtiyacı nedeniyle tahliye ihtarı

      DİYARBAKIR …NOTERLİĞİ’ NE   İHTARNAME   İHTAR EDEN                      : VEKİLİ                                 : Av.Doğan İPEK-Elazığ Caddesi Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR İHTAR EDİLEN                  : ADRES                                  : KONU                                   : Mesken ihtiyacı nedeniyle tahliye ihtarına ilişkindir.     AÇIKLAMALAR     :   1) Müvekkilimize ait … Caddesi … Sokak … No …./….’ da bulunan taşınmazında […]
Devamını Oku

KOMŞULUK HUKUKUNA AYKIRILIK

DİYARBAKIR …NOTERLİĞİ’ NE İHTARNAME İHTAR EDEN : VEKİLİ : Av.Doğan İPEK-Elazığ Caddesi Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR İHTAR EDİLEN : ADRES : KONU : Arızalı sulama sisteminin müvekkilin bahçesine, konutuna ve eşyalarına verdiği zararın tazmini ve gerekli önlemlerin alınması hakkındadır. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimiz, …. … adresinde bulunan …… Sitesi …. Nolu […]
Devamını Oku

Arayın